Một ngày đến Lục Yên sống cùng người Tày

Đại Phát Coffee 26/11/2020
TTO - Chúng tôi đi từ Hà Nội lên xã Lâm Thượng (Lục Yên, Yên Bái) vào sáng sớm, đến nơi cũng đã cuối chiều. Chọn một homestay trong bản Tông Pắng, chúng tôi đã được trải nghiệm cuộc sống cũng như văn hóa của người dân nơi đây. Chi tiết